Foto: Cirkulär ekonomi– Handlingsplan för omställning av Sverige

100 åtgärder för cirkulär omställning

Fossilfri upphandling, smartare avfallshantering m m. Här är Sveriges handlingsplan.

Fossilfri upphandling, smartare avfallshantering och kreditgarantier för gröna investeringar på 50 miljarder kronor. Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi innehåller satsningar för att undanröja hinder, stärka konkurrenskraften och inte minst öka takten för den cirkulära samhällsomställning som redan pågår.

En viktig utgångspunkt är hur resurser kan användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall.
Det övergripande målet är att bidra till att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Här hittar du: Cirkulär ekonomi– Handlingsplan för omställning av Sverige