Källa: Rapport 2021 - Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Ny rapport ger helhetsbild av globala målen i Sverige

Nationell granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030

Sveriges regering har nu publicerat den så kallade frivilliga nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går. Rapporten har tagits fram i en konsultationsprocess med bidrag från ett stort antal aktörer i det svenska samhället.

I förordet skriver statsminister Stefan Löfven:

“Jag hoppas och tror att denna granskning ska bidra till en ökad förståelse för hur vi kan köpa ambitionen och bättre kan nå upp till de 17 mål som vi globalt beslutat om. Den regeringen jag leder är snabb beslut att lyckas med detta. Vi ska gå i bräschen och vi ska vara världsledande för Agenda 2030. Det är vår vision och ambition”.

Han tillägger:
“Men politiken kan inte vara på egen hand ställa om och verka för hållbara lösningar. Vi behöver samverka mellan olika samhällsaktörer för att kan dra på varandras kunskap och engagemang. Alla aktörer har en viktig roll i vårt samhällsbygge: civilsamhället, arbetsmarknadens par ter, näringslivet, forskningen, högre utbildning, regioner, kommuner, lokala aktörer, unga och gamla. Alla krafter behövs, alla delar är viktigaga i omställningen”.

Läs rapporten >> Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 2021