ESDW

Bli en del av ESDW 2021

Anmäl ditt event som del av officiella programmet 18/9 - 8/10 2021

European Sustainable Development Week (ESDW) 18 september – 8 oktober 2021!

European Sustainable Development Week (ESDW) är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling. ESDW 2021 bygger på fjolårets succé med 4065 aktiviteter i 25 länder och utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

1. KOM IGÅNG! 
Fundera över hur du eller din organisation kan bidra och planera för en aktivitet under ESDW-eventet.

2. ANMÄL DIG!
Registrera ditt förslag på www.esdw.eu
Registrering är öppen för myndigheter, kommuner och regioner, universitet, högskolor och forskningsinstitut, museer, stiftelser och ideella organisationer, företag liksom privatpersoner förutsatt att det anmälda projektet bidrar till hållbar utveckling och FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. 

Dela ESDW-flyer med andra.

3. GÖR!
Organisera och kommunicera ditt initiativ under ESDW 18 sept – 8 okt! Utforska och delta också i de många andra aktiviteter som erbjuds under ESDW 2021.