Nationell samordnare Agenda 2030 Gabriel Wikström

Debatt: “Politiskt feltänk om Agenda 2030”

"Regering och riksdag måste prioritera om efter Agenda 2030 – och inte tvärtom!"

Sverige ska vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är regeringens uttalade ambition. Men med nuvarande styrning kommer vi inte klara de globala målen för hållbar utveckling. Det skriver Nationella samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Han menar att regering och riksdag måste prioritera om och ändra sin styrning och organisering efter Agenda 2030 – inte tvärtom.

Min huvudfråga är varför omställningen inte går snabbare, skriver Gabriel Wikström i debattartikeln där han berättar att han ägnat en stor del av sitt första år som samordnare åt att lyssna på hållbarhetsansvariga i kommunerna, företagsledare, forskare och många andra för att försöka förstå varför.

Han skriver:
“Jag har mött ett enormt engagemang och sett mängder av goda exempel på hur vi kan arbeta bättre och smartare för att ställa om. Men jag har också mötts av en stor frustration över att arbetet går för långsamt.”

“Det finns nämligen ett feltänk i hur Sveriges genomförande av Agenda 2030 ska gå till. Utgångspunkten är att utifrån de riksdagsbundna målen integrera agendan som ett verktyg i ordinarie strukturer för styrning och organisering. Anledningen är att hållbarhetsarbete inte ska ses som något tillfälligt projekt vid sidan av den ordinarie verksamheten.
Så långt allt gott.
Problemet är att vi därmed tycks tro att vi redan har de bästa metoderna och organisationen på plats för att ställa om till ett hållbart samhälle. Det har vi inte”.

Läs hela debattartikeln här.

Nationella samordnaren för Agenda 2030 #Natsam2030 vill gärna höra vad du tycker. Dela dina tankar och delta i debatten här.