Foto: Di.se

Det behövs en färdplan för ekonomisk hållbarhet

DI-intervju om initiativet med den ekonomiska dimensionen som motor.

Tillsammans med aktörer som Finansinspektionen, Riksbanken, forskare, Fairtrade Sverige, Volvo Cars med flera arbetar Nationella samordnaren för Agenda 2030 med att ta fram en svensk färdplan för ekonomisk hållbarhet.
”Det är något vi måste göra de närmaste åren”, säger han i en intervju med Dagens Industri.  

Nationella samordnaren för Agenda 2030 har initierat en dialog med utvalda aktörer för att diskutera hur den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 kan bidra till omställningen i samhället.

”Det som är glädjande är att fler lyfter upp andan i Agenda 2030 som en lösning på krisen. Nu hör man aktörer som aldrig pratat om det här tidigare säga att det är helt uppenbart att vi behöver ställa om”, säger Gabriel Wikström i intervjun.

Läs intervjun i Dagens Industri här.