hallbarhetsveckanesdw

Europeiska hållbarhetsveckan 2022

Europeiska hållbarhetsveckan ESDW 2022 går av stapeln 20 - 26 september och har nu öppnat registreringen för alla medverkande aktörer. Se till att skicka in ditt bidrag i tid!

Europeiska hållbarhetsveckan ESDW 2022 går av stapeln 20 – 26 september och har nu öppnat registreringen för alla medverkande aktörer. Se till att skicka in ditt bidrag i tid!

European Sustainable Development Week (ESDW) är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling. ESDW 2021 bygger på fjolårets succé med 5 440 aktiviteter i 28 länder och utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Här är alla länder som medverkar

1. KOM IGÅNG! 
Fundera över hur du eller din organisation kan bidra och planera för en aktivitet under ESDW-eventet.

2. ANMÄL DIG!
Registrera ditt förslag på www.esdw.eu
Registrering är öppen för myndigheter, kommuner och regioner, universitet, högskolor och forskningsinstitut, museer, stiftelser och ideella organisationer, företag liksom privatpersoner förutsatt att det anmälda projektet bidrar till hållbar utveckling och FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. 

3. GÖR!
Organisera och kommunicera ditt initiativ under ESDW! Utforska och delta också i de många andra aktiviteter som erbjuds under ESDW 2022.