hallbarhetsveckanesdw

Europeiska hållbarhetsveckan 2022

Europeiska hållbarhetsveckan ESDW 2022 går av stapeln 18 september - 8 oktober och har nu öppnat registreringen för alla medverkande aktörer. Se till att skicka in ditt bidrag i tid!

European Sustainable Development Week (ESDW) är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och uppmärksamma aktiviteter och projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling. ESDW 2022 bygger på fjolårets succé med 5440 aktiviteter i 28 länder och utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

1. KOM IGÅNG! 
Fundera över hur du eller din organisation kan bidra och planera för en aktivitet under ESDW-eventet eller om ni har någon aktivitet planerad sen tidigare som kan passa in i detta sammanhang.

2. ANMÄL DIG!
Genom att registrera ditt event på esdw.eu blir du del av den stora europeiska rörelsen av aktörer och event som driver på arbetet med hållbar utveckling. Här får du också en plattform för spridning av ditt event både på nationell och europeisk nivå. På ESDW:s webbsida kan du fritt marknadsföra, sprida och beskriva ditt event vilket kan leda till att fler deltar själva eller sprider information om eventet i sina egna kanaler. Ditt event kan förhoppningsvis även inspirera andra, i Sverige eller Europa till egna aktiviteter.

Registrerade event kan använda ESDW:s logotyper och underlag för affischer, flygblad, m.m. för att visa på kopplingen till ett mycket bredare nätverk av många tusen bidrag till det hållbara samhället.

Registrera ditt förslag på www.esdw.eu på den svenska sidan.
Registrering är öppen för myndigheter, kommuner och regioner, universitet, högskolor och forskningsinstitut, museer, stiftelser och ideella organisationer, företag liksom privatpersoner förutsatt att det anmälda projektet bidrar till hållbar utveckling och FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030. 

Dela ESDW-flyer med andra.

3. GÖR!
Organisera och kommunicera ditt initiativ under ESDW 18 sept – 8 okt! Utforska och delta också i de många andra aktiviteter som erbjuds under ESDW 2022.