Foto Bbc-radio-4-the-reith-lectures-2020-mark-carney

Finansmarknaden nyckel till klimatkrisen

Förre Bank of England-chefen förklarar hur finansmarknaden ska rädda oss ur klimatkrisen i BBC 4-podd.

Evig tillväxt är inte en fiktiv saga – tvärtom är det en förutsättning för att mänskligheten ska kunna rädda jorden från undergång. Däremot behöver vi omdefiniera värdebegreppet och vad som ingår i tillväxtkalkylen. Det menar tidigare centralbankschefen för Bank of England, Mark Carney. 

Strax före jul medverkande han i BBC Radio 4 i ett antal uppmärksammade föreläsningar i programserien The Reith Lectures med fyra entimmesprogram om bakgrunden till och lösningen på klimatkrisen.

Mark Carney, som idag är FN:s speciella sändebud kring klimat och finanser, menar att vår förmåga att förstå hur det finanspolitiska systemet och vårt sociala välbefinnande hänger ihop avgör utgången för hur. 

“We can’t achieve environmental sustainability if we sacrifice our economy and with it, peoples’ livelihoods. Similarly, we won’t devise all the necessary solutions or implement them with sufficient speed without market forces.”

Han hävdar också att hälsokrisen i världen just nu är ett momentum. Med pandemin har mänskligt värde för första gången värderats högre än ekonomisk tillväxt. En majoritet av världens befolkning anser idag att klimathotet är akut och kommer att hålla politiker och näringsliv ansvariga för utvecklingen. Denna samhälleliga värdegrund måste nu också återspeglas i reella termer och i samhällsekonomin i stort med nya mått för vinst och välfärd. 

För att lyckas måste omställningen mot en hållbar utveckling genomsyra tekniken, politiken och ekonomin med en gemensam strävan mot nettonollutsläpp.

Mark Carney redogör utförligt för hur nationer, företag, institutioner och även privatpersoner behöver handla. Han menar att samhället inte kommer att acceptera företag som predikar grönt, men som inte har en trovärdig strategi för nettonollutsläpp eller finansinstitut som inte kan redogöra för om våra pengar är på rätt eller fel sida av klimathistorien.

Eller som en 15-årig klimataktivist från Sverige uttryckte saken inför världsledarna på FN:s klimattoppmöte, citerar Mark Carney: 
Omvärlden har vaknat och förändring är på väg, vare sig ni vill eller inte!”

Länk till The Reith Lectures-föreläsningarna på BBC Radio 4: