kalender-2

Fullspäckad vårkalender

En spännande vår väntar Natsam2030 med flera rapportlanseringar, ett betänkande, pågående piloter och en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling.

Det är mycket som händer under våren med Sveriges EU-ordförandeskap i centrum, nytt nationellt klimatmöte med företag, fackföreningar, forskare och civilsamhälle och arbetet med regeringens kommande klimathandlingsplan. Därutöver har Natsam2030 satt igång arbetet med två pilotverksamheter med barn och unga i fokus och kommer också att publicera ett flertal rapporter om arbetet med nollvision avfall. Vi överlämnar även ett betänkande om Sveriges framtida samordningsarbete för genomförandet av Agenda 2030 och lanserar en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling innan sommaren.

Nedan ett axplock av kommande aktiviteter:

Februari:

  • I vår skriftserie “Samtal om hållbarhet” publicerar vi två delar på temat nollvision avfall. Agenda 2030-samordnaren har utforskat metoden nollvision som ett sätt att ta sig an komplexa samhällsutmaningar och i två skrifter beskrivs dels metoden nollvision, dels beskriver vi lite mer utförligt våra tankar kring nollvision avfall som ett exempel på hur metoden skulle kunna användas.
  • I Forum hållbar ekonomi har Skattegruppen uppföljningsworkshop på temat “Hållbara mobilitetslösningar”, även arbetsgruppen Infrastruktur hållbara investeringar har en workshop planerad på tema om kapacitetsbehov, finansiering och effektmätning.

    Mars
  • I mitten av mars lämnar Agenda 2030-samordnaren ett betänkande till regeringen där förslag till hur regeringen på bästa sätt kan organisera arbetet med hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 efter det att uppdraget för den nationella samordnaren tagit slut.

    Maj