Natsam2030 på DNdebatt

Gabriel Wikström: Här kan Sverige gå före

Med internpris på koldioxid kan vi förbereda svenska bolag på stigande utsläppspriser.

Noll nettoutsläpp i all ära. För att världen ska ha en chans att hamna på rätt sida om historieskrivningen krävs mer än klimatlöften för en fossilfri värld. Tillsammans med 17 tunga samhällsaktörer lanserar Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030 nu ett initiativ för att också ekonomin ska driva på omställningen till det hållbara samhället.

På DN Debatt berättar Gabriel Wikström om arbetat med att utarbeta en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling i enlighet med Agenda 2030. Syftet är att öka omställningstakten.

“Genom att samla centrala aktörer med en uttalad gemensam vilja att bidra till omställningen hoppas och tror vi att detta initiativ kan leda till konkreta lösningar och samtidigt inspirera andra. Med klimatkrisen, hotad biologisk mångfald och växande ojämlikhet i världen har vi inte tid att invänta alla svar och verktyg, utan vi behöver agera redan nu i de frågor där vi ser att vi kan göra skillnad”, skriver han i artikeln.

Tillsammans med forumets 17 aktörer har kansliet för Nationell samordnare arbetat med att ta fram en lista med över 100 förslag på åtgärder på kort och medellång sikt för att accelerera transformationen till ett hållbart samhälle. En gemensam utgångspunkt för dessa åtgärder är att de tar avstamp i den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling. Listan är en bruttolista över förslag som forumet arbetar med att vidareutveckla för att kunna prioritera ett utvalt antal förslag till konkreta åtgärder för förändring.

I artikeln ger Gabriel Wikström exempel på åtgärd där Sverige kan gå före genom att uppmuntra svenska företag och organisationer att börja mäta och rapportera sina koldioxidutsläpp som ett sätt att prissätta risker och förbereda sig för stigande utsläppspriser.

>> Läs debattinlägget på DN

Initiativet att ta fram en färdplan för hållbar ekonomi presenteras av Nationell samordnare för Agenda 2030 under klimattoppmötet COP26 direkt på plats i Glasgow 10 nov 15.30.
>> Se livesändningen i efterhand

De 17 samhällsaktörer och experter som ingår i Forum ekonomiska dimensionen Agenda 2030:

Axfood
Riksbanken
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys
Volvo Cars
Naturskyddsföreningen
Handelshögskolan i Stockholm
Malmö stad/Malmö universitet
Tillväxtverket
Tredje AP-fonden
LO
Nätverket Global Compact Sweden
Spotify
Finansinspektionen
Fairtrade Sverige
KTH
Swedbank Robur
Naturvårdsverket