img_0400

Gemensamt utforskande för att få barn och ungas röster in i nationell policy på riktigt

Workshop och utforskande pågår i pilotverksamheten: Nu börjar vi med barnen!

I piloten: Nu börjar vi med barnen! arbetar vi med att skapa ett scenario där ett främjandesystem för barn och ungas välmående är utgångspunkten för verksamheter. Det scenariot skapas tillsammans med barn och unga, lokala och nationella aktörer.  

“Vi utforskar tillsammans för att få barn och ungas röster in i nationell policy på riktigt”,  säger Matilda Legeby, projektledare från Agenda 2030 samordnaren och Samhällsnytta som ledde en workshop den 9 november 2022. 

“Vi har medvetet har valt att samla och jobba med mogna lokala piloter som redan jobbar med systemperspektiv och delaktighet med barn och unga i sitt utvecklingsarbete i regionerna”, fortsätter Matilda Legeby och menar att detta ska bidra till arbete som redan pågår, inte bli ett tillfälligt projekt.

De deltagande lokala piloterna är i olika faser i sitt arbete. Några har utforskat just dessa utmaningar med barn och unga under en längre period, andra har precis börjat. Alla syftar till att skapa system för främjande av barn och ungas välmående. På plats fanns också nationella aktörer med egna uppdrag eller frågeställningar inom främjande. Planen är att skapa ett scenario, det vill säga förslag på ett fiktivt lokalt främjandesystem och ett nationellt främjandesystem som kopplar an till detta. Allt syftar till att skapa strukturer, system och ny policy för främjandet av barn och ungas välmående.

Deltagarna i piloten Nu börjar vi med barnen! möts igen den 14 februari 2023 för fortsatt workshopande tillsammans. 

Fyra regioner och ett antal kommuner utforskar vad ett främjandesystem kan vara, från lokal till nationell nivå:
Region Värmland med Säffle kommunFilipstads kommun och Storfors Kommun – Jämlik Barnhälsa, ett samverkande lokalt och nationellt system
Region Stockholm med Södertälje kommun – Växa med ansvar och rörelse med skolan som utgångspunkt
Region Örebro län med Ljusnarsbergs kommun – Främja skolnärvaro och höja måluppfyllelse i skolan genom ökad motivation, lust att lära och framtidstro
Region Västernorrland med Ånge kommun – Stärkta trygga personer för stärkta barn och unga

På plats var också Simon Strömberg – Kulturrådet, Mårten Skogman och Sara Sjölund Andoff – Socialstyrelsen, Boudin Louise – Skolverket, Elin Sandström -Livsmedelsverket, Kajsa Snidare – Utredningen: Främja Fys, Per Olander – Polisen, Maria Bang och Johana Axelsson – Naturvårdsverket, Andreas Björk – MUCF, Elisbeth Skog Garås och Hanna Lind – Uppdrag Psykisk Hälsa SKR, Yusra Imsheiel – Vinnova, Katarina Ramenius – Utredningen: En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar

Projektledare för de lokala piloterna är:
Region Värmland: André SzelesCarl Hast, Jannette Grahn Vera Gajardo och Marika Andersson
Region Örebro: Hanna Turesson Bernehed och David Relan
Region Stockholm: Elin Hedbrandh och Melina Pyykkönen
Region Västernorrland: Cindy Trilsbeek och Jennie Näslund

Designer i Piloten Nu börjar vi med barnen! Karin PetrussonExperio Lab