natsam_kth_goranfinnveden

Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling?

Natsam2030 publicerar: Strategier för ekonomisk hållbarhet

Vad innebär hållbar ekonomisk utveckling i praktiken?
Och hur stimulerar vi ekonomisk utveckling som är långsiktigt hållbar? 

Dessa två frågor var utgångspunkten för Natsam2030:s initiativ: Forum Ekonomiska dimensionen i Agenda 2030.

Forumet, som består av aktörer från såväl det offentliga som privat och ideell sektor, har i Natsam2030:s regi träffats under våren för att närmare diskutera hur den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 kan fungera som motor i omställningen. 

I det arbetet har professor Göran Finnveden vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm, fått i uppdrag att göra en sammanställning av tillämpliga strategier för hållbar ekonomisk utveckling. Resultatet är skriften:
Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling?
– En introduktion till olika strategier för att nå hållbar ekonomisk utveckling
 

Grön tillväxt, nerväxt och agnostiker är tre strategier som lyfts fram. I skriften presenteras också ett förslag till definition av hållbar ekonomisk utveckling:

“En hållbar ekonomisk utveckling kan definieras som en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål så som de exempelvis uttrycks i Agenda 2030.”

I ett svenskt sammanhang kan också Regeringsformens 1:a kapitel 2 § vara en utgångspunkt:
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Notera att författaren ansvarar för innehållet och anges vid referens till publicerad skrift.

Forum ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 är en del av Natsam2030:s löpande arbete Samtal om hållbar utveckling.