stigsson-corvellec

Hur mycket avfall kan vi försvara inför kommande generationer?

"För varje svårt problem finns en lösning som är snygg, enkel och fel. Vi behöver erkänna den komplexa utmaning vi står inför och cirkulär ekonomi räcker inte."

Lyssna på ett spännande samtal mellan med Peter Stigson, RISE och Hervé Corvellec från Lunds universitet som samtalar under rubriken Cirkulärt, hållbart – vad är vad och vad är det vi behöver?

– Vi behöver titta på vilka behov vi har och se att vi kan tillfredställa dem på många olika sätt, kanske utan att producera och konsumera ytterligare produkter, menar Peter Stigson och lyfter delningsekonomin och det faktum att många av de saker vi anser oss behöva används väldigt korta perioder.

Vi behöver göra vårt avfall synligt menar Hervé Corvellec och fortsätter: “Avfall är en direkt konsekvens av livet. Som spillning: ett spår av något levande som passerat. Livet lämnar spår, så är det. Men vi behöver analysera vad det är som gjort att vi ser det som normalt med så mycket avfall. Minsta lilla picknick genererar en massa avfall! Är det moraliskt riktigt att använda våra resurser på det här sättet?”

Hervé Corvellec menar att vi måste ställa oss frågan: “Kan jag stå för detta avfall inför kommande generationer?” och vill att vi ska relatera avfallet till värdet som det givit:

– Det kan vara skillnad mellan liv och död med engångsartiklar inom sjukvården, men billigt producerade leksaker som nästan har glömts bort innan barnen hunnit få dem, är det ett val vi verkligen medvetet gjort? undrar Hervé Corvellec och menar att vi behöver fatta tydligare politiska beslut och prioritera våra nuvarande resurser och kommande generationers möjligheter.

Peter Stigson avslutar: “Vi står inför en rad mycket svåra val och prioriteringar. Det finns målkonflikter och synergier och vi har en skyldighet att inte bara stoppa huvudet i sanden och låtsas som om de inte finns!”

-Vi kommer långt om vi börjar titta på avfall som en resurs tillgänglig för nya produkter, menar Peter Stigson.

Lyssna på fler avsnitt i poddserien som lyfter frågan om nollvision avfall kan leda oss in i en hållbar konsumtion och produktion här.