Unsplash Foto: Roger Bradshaw

Inga nya investeringar i olja, kol och gas

Energiorganet IEA uppmanar till omedelbart fossilsstopp i ny rapport.

Stopp för all ny utvinning av olja, gas och kol från och med i år. Det är vad som krävs för att göra världen klimatneutral till 2050 enligt den internationella energimyndigheten IEA:s nysläppta rapport: Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (windows.net)

Samtidigt krävs en kraftfull ökning av investeringar i förnybar energi. IEA räknar med att nära 90 procent av all elproduktion är fossilfri 2050, varav sol och vind står för närmare 70 procent. Det är en tjugodubbling av vindkraft och elva gånger mer solkraft än idag. Därutöver behövs satsningar på ny teknik som vätgas och infångning och lagring av koldioxid, men också utveckling av kärnkraft som energislag där IEA förutspår fördubblad kapacitet till 2050.

För att klara omställningen till nettonoll måste kolenergin minska med 90 procent, gasenergin halveras och oljeefterfrågan minska med 75 procent till 2050, uppger IEA. Redan år 2035 bör försäljningen av bensin- och dieselpersonbilar upphöra.

För att lyckas behövs genomgripande beteendeförändringar hos jordens befolkning, skriver IEA som estimerar att närmare 60 procent av utsläppsminskningarna är kopplade till förändrad konsumtion och mer hållbara val i vardagen.

”Skalan och tempot som krävs för att uppfylla detta kritiska mål – vår bästa chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – gör det till den kanske största utmaningen som mänskligheten har mött”, kommenterar IEA:s chef Fatih Birol i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet: Pathway to critical and formidable goal of net-zero emissions by 2050 is narrow but brings huge benefits, according to IEA special report – News – IEA