Gabriel Wikström

Intervju i Aktuell hållbarhet

Gabriel Wikström: ”Vi måste ompröva vår livsstil för att målen ska nås”

Gabriel Wikström intervjuas i tidningen Aktuell hållbarhet med anledning av att Nationell samordnare Agenda 2030 han i Glasgow under COP26 presenterade arbetet Forum ekonomiska dimensionen Agenda 2030 satt igång med att ta fram en färdplan för hållbar ekonomi. Artikeln fokuserar på förslaget om att svenska företag borde införa ett internt koldioxidpris redan nu.

– Alla vill se en global prissättning på koldioxid. Men det kommer att ta tid att driva den frågan politiskt. Vårt förslag är att svenska företag går före och tydligt redovisar kostnaden för koldioxidutsläppen i hela värdekedjan, säger Gabriel Wikström i artikeln.

I en kompletterande intervju får Gabriel Wikström frågan hur vi ska öka takten och lyfter då behovet av att ompröva både den personliga livsstilen och hur vi har byggt upp vårt samhälle i stort för att nå hela vägen fram med transformationen.

– Just den insikten tycker jag inte har slagit igenom så brett som den borde, vare sig hos allmänheten eller inom politiken, svarar Gabriel Wikström.

Den längre artikeln är dessvärre bakom betalvägg, men en kortare version finns att läsa här: Gabriel Wikström vill se internt koldioxidpris hos svenska företag – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)