ipcc3

IPCC-rapport: Alla länder måste agera!

FN:s klimatpanel kopplar samman utsläpp och extremväder.

Klimatförändringarna går allt snabbare och det är människan som ligger bakom. Det är de viktigaste slutsatserna som FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nu slår fast i ny rapport.

Rapporten Den naturvetenskapliga grunden (Climate Change 2021: The Physical Science Basis) är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget med referenser från över 14 000 vetenskapliga artiklar skrivna av 234 författare och granskade av både regeringar och experter världen över.

Rapporten bekräftar och förstärker tidigare rön om kopplingen mellan de senaste årtiondenas extremväder och den globala uppvärmningen. Temperaturen stiger i rak takt med högre koldioxidhalter och redan inom 20 år beräknas den globala medeltemperaturen ha ökat med 1,5 graders uppvärmning, fastslår IPCC. Många klimatförändringar väntas dessutom fortsätta även efter att det att temperaturen stabiliserat sig. 

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger i en kommentar att rapporten ska tolkas som “röd flagg för mänskligheten” och att den borde innebära dödsstöten för användningen av fossila bränslen.

I rapporten ges förslag på vad som kan göras för att bromsa och stoppa klimatförändringarna. IPCC släpper också en interaktiv karta som visar hur klimatförändringarna påverkar världens olika regioner.

>> Kolla in IPCC:s atlas
>> Läs huvudbudskapen i rapporten summerade av SMHI
>> Läs hela rapporten och mer om IPCC:s arbete här

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP). Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.