oksana-mont-maria-w-soderberg

Grupper av individer som ändrar beteenden utgör jordmån för strukturella förändringar

Även makt och system byggs av människor och vi kan alla vara betydelsefulla individer. I vår poddserie i tio avsnitt om hållbar konsumtion och produktion kan du i ett av avsnitten förstå betydligt mer om relationen mellan individ och samhälle när det gäller att förändra våra beteendemönster.

“Det är både individ och samhälle som bär ansvar för att förändra våra beteenden” menar Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik, och menar att hon ofta får höra från individer att det inte är någon idé att de agerar eftersom systemet är ansvarigt, medan företrädare för systemet å sin sida menar att det är konsumenter eller medborgare som skapar efterfrågan och är ytterst ansvariga. “Vi behöver bryta upp den här föreställningen och motsättningen och se att även makten består av människor, säger Maria Wollrath Söderberg, och fortsätter: “Det är inget tomrum mellan individ och samhälle. Det är tvärtom där det händer!”

– När grupper av individer ändrar beteenden så utgör de jordmånen för de större förändringarna som är mer strukturella, säger Maria Wollrath Söderberg.

Konsumtion ses oftast som ett inköpstillfälle men det är mycket bredare än så menar Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning, och lyfter upp att något så enkelt som att påta i trädgården blir till en konsumtionsgrej när det blir status kring val av trädgårdsmöbler och inköp av verktyg. På samma sätt menar hon att något så positivt som att åka skidor lätt kan få fokus på utrustning och kläder. “Det blir svårt för konsumenter att praktisera och inte konsumera”, säger Oksana Mont. Men hon lyfter också det faktum att vi kan förändra oss och snabbt ställa om, inte minst i kristider som såväl pandemin som kriget mot Ukraina visat på.

I vår poddserie om tio avsnitt presenteras olika perspektiv på hållbar konsumtion och produktion utifrån idén om att en “Nollvision för avfall” skulle kunna vara ett verktyg som styr allt från design av produkter till omhändertagande av avfall. Medverkar i detta avsnitt gör forskarna Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik som forskar kring klimatargumentation vid Södertörns högskola och Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning, Internationella miljöinstitutet Lunds universitet samt Mistra Sustainable Consumption.

Lyssna på avsnittet här