socmedia-pixbay

Lämna ingen utanför

Statistisk lägesbild från SCB av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020

Många lämnas utanför! Det visar SCB, Statistiska centralbyråns rapport “Lämna ingen utanför – statistik lägesbild av genomförandet av Agenda 2030” som publicerades nyligen.

Grupper som är särskilt utsatta är personer med olika form av funktionsvariation, barn till personer i någon typ av utsatthet och utlandsfödda från vissa delar av världen eller med kort vistelsetid i Sverige. Kvinnor och flickor är ofta
i högre grad mer sårbara.

Här kan du läsa hela rapporten.

Rapporten finns också publicerad på engelska: Implementation of the 2030 Agenda in Sweden, Annual review with a focus on the principle of leaving no one behind (scb.se)