barn-malar_foto_elin-hector-och-arno-wilting

Ljusnarsberg – en kommun på ättestupan eller Bergslagens maskrosbarn?

Kan man främja skolnärvaro och höja måluppfyllelse i skolan genom ökad motivation, hopp och framtidstro? Pilotverksamhet pågår i Ljusnarsbergs kommun.

I Nu börjar vi med barnen! vill vi undersöka hur lokalinvånare som gör verklighet av sina drömmar kan inspirera andra till att drömma samtidigt som de växer tillsammans och bildar resilienta nätverk. Hur skapar vi livsförutsättningar för frön som börjat gro?

Örebro län har lägst skolresultat i landet.[1] I länet har Ljusnarsbergs kommun länge målats ut som en kommun med stora behov. Kommunen kallades Sveriges sämsta skolkommun år 2016[2] och var med i Uppdrag granskning i februari 2020 där s.k. social dumpning lyftes [3] och där det beskrivs hur personer med försörjningsstöd, ofta med en sammansatt problematik, från storstadskommuner blir lurade att flytta till undermåliga bostäder på avfolkningsorter.

Många orter med tidigare bruksverksamhet som vuxit fram kring gruvindustri har idag blivit avfolkningsorter. Ljusnarsbergs kommun står högst på listan över utrotningshotade kommuner [4]. Vad gör denna negativa rapportering för självbilden bland de barn och unga som växer upp här? En vuxen vi pratade med beskrev det som att ”det ligger som en våt filt över en om man kommer från Ljusnarsberg.” En annan ställde sig frågan: ”Vad händer med en plats där de unga saknar förmåga att drömma?”

Men det finns en annan berättelse också, den om livskraftiga blommor som tränger igenom den våta filten. Barn och unga med stort engagemang, initiativ av eldsjälar som tack vare kommunens litenhet kan påverka mycket.

Ljusnarsberg, med sin enda grundskola Kyrkbacksskolan, har en egen kulturpedagog. Genom ett schemabrytande projekt med en teatergrupp lyckas eleverna visa på ämneskunskaper på andra sätt och därigenom höja sina betyg. I skolinspektionens undersökning om likabehandling hamnade Kyrkbacksskolan i år på förstaplats i Sverige vad det gäller hur ofta lärarna får femteklassarna att bli intresserade av skolarbetet.[5]

I den nedlagda gruvan i Ställberg har konstgruppen The Non Existent Center[6] sedan 10 år undersökt övergången från industrisamhälle till något okänt. Scenkonstnärer, formgivare, psykologer och journalister jobbar interdisciplinärt för att stärka de lokala förutsättningarna med utgångspunkt i platsen och dess arv.

Projektioner av anställda vid Ställbergs gruva. Foto: David Relan
Ställbergs gruva. Foto: David Relan

I Ställdalen, på tomten bredvid huset som filmades i Uppdrag granskning, som ägs av ”Sveriges sämste hyresvärd”, ligger sedan drygt två år tillbaka mötesplatsen Folkets Trädgård som drivs av Ställdalens Byalag[7]. Bybor och barn på förskolan förodlar, planterar och på skördefesten lagade Komvux kockelever mat över öppen eld från odlingarna som feriepraktikanter hållit efter. Samma feriepraktikanter som varit med och lagt grund till ett blivande uteklassrum på Kyrkbackskolan. Ungdomarna från kulturskolans dansgrupp uppträder på scenen och medlemmar från skateföreningen målar på graffittiväggarna som är Folkets Trädgårds backdrop.

Folkets trädgård. Foto: Elin Hector och Arno Wilting

När man sökte deltagare till KulturCrew[8] bland eleverna på Kyrkbacksskolan för att öka inslagen av kultur i den ordinarie undervisningen blev söktrycket så högt att man fick hålla audition.

Hur kan barn och unga inspireras till och stöttas i att skapa de sammanhang de själva vill finnas i? Vilken roll spelar detta skapande och den självkänsla och tilltro till ens egen förmåga som det för med sig, för de ungas framtidstro, lust att lära och måluppfyllelse i skolan? Vad innebär det för systemets aktörer att släppa ifrån sig makt? Hur slutar man “konstgödsla” för att istället främja ett regenerativt ekosystem?

Läs mer om pilotverksamheten här.