Frågor och svar

Hur har ni valt ut vilka verktyg, arbetssätt och metoder som är med på listan?

Vi har inte gjort någon proaktiv research i syfte att ta fram en lista. Vi publicerar de verktyg, metoder och arbetssätt som vi har stött på och som är kostnadsfria och finns tillgängliga att ta del av, från samhällets alla olika typer av aktörer.

Hur är beskrivningarna av metoderna, verktygen och arbetssätten framtagna?

Samordnaren har, utifrån tillgänglig information, gjort beskrivningarna. Beskrivningarna av metoderna, verktygen och arbetssätten som är på svenska har stämts av med respektive ägare i de fall det finns en sådan.

Alla saker som finns med på listan handlar inte om Agenda 2030. Varför då?

I listan har vi såklart inkluderat verktyg, metoder och arbetssätt som utgår från och handlar om att genomföra Agenda 2030. I listan finns också ett flertal som inte har en ”Agenda 2030-stämpel” men som direkt eller indirekt berör någon aspekt av hållbar utveckling, exempelvis förändringsarbete, att skapa delaktighet eller hantering av komplexitet. Vi är övertygade om att det finns användbart stöd som är framtaget för något andra syften men som kan användas för att vässa sitt arbete för att bidra till en hållbar utveckling i enlighet Agenda 2030:s mål och principer.