Typer av stöd

Koncept/arbetssätt: Beskriver ett övergripande sätt att arbeta. Kan kräva kompetens/utbildning för att tillämpa.

Vägledning: Beskrivning av hur arbete med en fråga kan bedrivas. Kan exempelvis innehålla orientering i frågan, rutiner, steg för steg-beskrivningar och exempel.

Konkret verktyg: Kan exempelvis innehålla mallar, självskattningar och övningar.

Verktygssamling: Samling av konkreta verktyg för att arbeta med en fråga, ofta indelade utifrån olika faser eller aspekter av arbetet.