strandhall-wikstrom-overlamnande-rapport_2

Natsam2030 överlämnar delrapport till regeringen

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll mottar delredovisning.

Torsdag 10 mars överlämnade Nationell samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström, sin delredovisning: ”Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling – hur vi med gemensamma krafter kan öka takten i omställningen” till regeringen och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Huvudbudskapet i rapporten är att regering och riksdag måste kliva fram och ta ledarskap för genomförandet av Agenda 2030 och ta fram en handlingsplan för att öka takten i samhällstransformationen.  
– Det räcker inte med att skruva på vårt nuvarande samhällssystem om vi vill bygga hållbarhet, vi måste vara beredda att tänka och agera på helt andra sätt. Det handlar om hur vi styr och om hur det politiska ledarskapet på nationell nivå leder arbetet, säger Gabriel Wikström i en kommentar.

Delredovisningen innehåller flera förslag och rekommendationer inom tre övergripande områden: tydligare styrning av det nationella arbetet, en anpassning av de ekonomiska ramverken samt säkrad långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling.
I rapporten rekommenderar Natsam2030 att regeringen initierar genomgripande reformer bland annat genom översyn av både det finanspolitiska ramverket och vårt skattesystem.

Natsam2030:s pressmeddelande: pressmeddelande-natsam2030-delrapport-20220310.pdf (agenda2030samordnaren.se)
Regeringens pressmeddelande: Annika Strandhäll tar emot delredovisning från nationella samordnaren för Agenda 2030 – Miljödepartementet (cision.com)
Läs även: Nya Agenda 2030-uppmaningen: Ta fram en handlingsplan – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)