nollvision-avfall_tekniska-problem

Nollvision avfall – hur gör vi?

Välkommen till vår konferens om hållbar konsumtion och produktion den 3 juni, kl. 9.00 - 12.00.

Agenda 2030-samordnaren lyfter idén om en nollvision för avfall som möjlig metod för området hållbar konsumtion och produktion. Det kan uppfattas som ett utopiskt mål, men målet är att tänka till innan och inte efter. Här är vi utmanade att tänka om och tänka nytt: redan när vi funderar på att tillverka något behöver vi ta ställning till hur det ska göras hållbart men också om det verkligen behövs.Att inte lämna efter sig avfall som är skadligt för hälsa och natur förutsätter att vi också i grunden förändrar och minskar vår konsumtion och produktion.

Agenda 2030-samordnaren bjuder in till ett fullspäckat program med forskare och samhällsaktörer som förklarar, reder ut begrepp och visar vägen. Följ med på ett seminarium i framkant om vad vi lämnar efter oss!

Streama eller se i efterhand här.

VAD ÄR EN NOLLVISION OCH HUR SKULLE DET KUNNA HJÄLPA OSS SKAPA HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION?

Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030, Matts-Åke Belin, Global Lead, Decade of Action for Road Safety, WHO, Hanna Zetterberg, projektledare Agenda 2030-samordnaren.

NOLLVISION, CIRKULÄRT, HÅLLBART – VAD ÄR VAD OCH VAD ÄR DET VI BEHÖVER?

Peter Stigsson, RISE Research Institutes of Sweden, samt expert i Delegationen för cirkulär ekonomioch Hervé Corvellec, professor företagsekonomi Lunds universitet specialiserad inom avfallshantering.

OM VI TESTAR IDÉN NOLLVISION AVFALL PÅ EXEMPLET TEXTIL HUR SKULLE DET SE UT?

Vi följer textilens väg från design och produktion, via konsumtion, återbruk och i sista hand återvinning. På plats för samtal finns bland annat Helena Bruzaeus Graffner, Marketing, Community and Sustainability Manager IKEA Malmö och Rustan Nilsson, Miljöpedagog, Sysav sydskånes avfallsbolag och Yvonne Augustsson, Resurseffektivitetsenheten Naturvårdsverket.

SAMHÄLLSSTRUKTURERNA OCH INDIVIDERNA I DEN – MÖJLIGT OCH NÖDVÄNDIGT

Forskarna Maria Wollrath Söderberg, lektor i retorik och forskar kring klimatargumentation vid Södertörns högskola och Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning, Internationella miljöinstitutet Lunds universitet samtMistra Sustainable Consumption.

HÅLLBAR PRODUKTION – HUR DÅ?

Här möter vi aktörerna som börjat ställa om och tänka nytt. 

Johan Holmqvist, IVL förklarar hur företagen ställer om genom Science Based Targets, Åsa Domeij, Axfood, hållbarhetschef och ordförande delegationen Cirkulär ekonomi som också ingår i Samordnarens initiativ för en färdplan för hållbar ekonomisk utveckling. Ytterligare aktörer tillkommer i detta samtal.

Modererar gör Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings.Samtidigt som det internationella FN-mötet Stockholm+50 ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity” hålls i Stockholm kommer Nationell samordnare Agenda 2030 att lyfta frågan om hållbar konsumtion och produktion i ett evenemang som arrangeras av Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo.

Initialt hade vi en plan att sända konferensen till olika mötesplatser runt om i landet som sedan skulle arrangera workshops på tema ”nollvision avfall – omtag hållbar konsumtion och produktion”. På grund av förändrade omständigheter har vi blivit tvungna att ställa in eftermiddagens workshops men seminariet är öppet för alla att ta del av, i realtid eller i efterhand via vår Youtubekanal.