nollvision-skriftserien_bada-framsidorna-1

Nollvision: ett angreppssätt för omställning till det hållbara samhället

Två nya rapporter i vår skriftserie ute nu!

Nu har Samordnaren publicerat två nya rapporter i sin skriftserie. Denna gång handlar det om nollvision som angreppssätt för att systematiskt hantera de samhällsutmaningar vi står inför. Nollvision inom trafiksäkerhetsområdet har brutit ny mark och stimulerat innovationer inom trafiksystemet och den har också visat sig vara uthållig över tid och givit goda resultat. Vad kan vi lära av detta för utmaningar inom andra samhällsområden?

Nollvision: Ett angreppssätt för att arbeta med komplexa samhällsutmaningar med utgångspunkt i nollvision för trafiksäkerhet

Samordnaren har också applicerat nollvision som angreppssätt på avfall för att undersöka om det tar oss till hållbar konsumtion och produktion, en stor utmaning för Sverige att lösa för att nå målen inom Parisavtalet och Agenda 2030.

Nollvision för avfall: Ett nytt angreppssätt för en hållbar produktion och konsumtion