Nyhetsarkiv

Här publicerar vi inspirerande initiativ och projekt, nyheter, seminarier, podcasts etc som på olika sätt uppdaterar lägesbilden och bidrar till arbetet för en hållbar utveckling.

Senast publicerade nyheter och inlägg

Lämna ingen utanför

Statistisk lägesbild från SCB av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020