Foto: Elena Rouame (unsplash)

Nytt SCB-verktyg ska öka takten

Tillsammans med SCB lanserar vi ett nytt verktyg som kommer ge en bättre lägesbild av omställningen.

Den 15 mars lanseras ett nytt verktyg för Agenda 2030-statistik. Med hjälp av 150 indikatorer tillgängliggörs statistiken för första gången digitalt visualiserad i form av nyckeltal och lättlästa tabeller och diagram. Syftet är att göra det enklare för samhällsaktörer att skaffa sig en lägesbild och öka takten i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

At erbjuda statistik för genomförandet av Agenda 2030 digitalt sökbart gör det enklare för kommuner, regioner, myndigheter och andra nyfikna att själva botanisera i, och göra uttag från, Agenda 2030-statistiken. Statistiken gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och utläsa skillnader mellan olika grupper i befolkningen. SCB presenterar ett urval av relevanta och möjliga nedbrytningar av olika indikatorer med fördjupad statistik som möjliggör för användarna att göra sina egna sökningar om frågor som särskilt intresserar dem. Där det är möjligt redovisas statistiken för kvinnor och män, ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst.

Testa verktyget här.

>> FAQ – frågor och svar om SCB:s Agenda 2030-verktyg
>> Nationell indikatorslista (scb.se)
>> Publicerade analyser och redovisningar Agenda 2030 i Sverige (scb.se)