Lättläst

Här hittar du en beskrivning av Agenda 2030 på lättläst från Myndigheten för delaktighet https://www.mfd.se/lattlast/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 

Sensus studieförbund har också med hjälp av Medis 5, inom ramen för arvsfondsprojektet Baby, It’s Cold outside, ägnat sig åt att studera de globala målen i Agenda 2030 i syfte att skapa lärmaterial till bland annat särskolor. Adam Femling, medarbetare på Medis 5, har beskrivit FN’s tankar kring hållbarhet på ett lättläst sätt. Resultatet hittar du här: Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030. Det finns också en engelsk version Adam Damn Easy to Read Agenda 2030.