Vårt uppdrag

Agenda 2030 pekar ut målen för hur vi, alla länder unisont, vill att världen ska se ut i framtiden. Det är en fantastisk vision som omfattar allt från ren luft och rent vatten till hållbar produktion och konsumtion och internationellt samarbete.

Ingen internationell överenskommelse har tidigare varit så omfattande. Frågan är bara hur vi ska ta oss dit och det är den utmaningen vi nu jobbar med. Läs hela texten om hur Gabriel Wikström tar sig an detta komplexa uppdrag här.

Gabriel Wikström utsågs av regeringen i februari 2020 till Nationell samordnare för Agenda 2030. Här kan du läsa uppdraget.

Samordnaren lämnade en delredovisning av arbetet i mars 2022. Läs här. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.