Kansli

Post och besöksadress

M 2020:02 Nationell samordnare Agenda 2030
Regeringskansliet
Karlavägen 100 A
103 33 Stockholm

E-post: kn.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Medarbetare

Gabriel Wikström
Nationell samordnare Agenda 2030
kn.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se
+46 8 405 57 96 

Emma Sterky
Kanslichef/Huvudsekreterare
emma.sterky@regeringskansliet.se 
+46 8 405 58 74 

Matilda Legeby
Projektledare (extern finansiering) Nu börjar vi med barnen!
matilda.legeby@regionvarmland.se 
+46 70 942 15 55