Kansli

Post och besöksadress

M 2020:02 Nationell samordnare Agenda 2030
Regeringskansliet
Karlavägen 100 A
103 33 Stockholm

E-post: m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Medarbetare

Gabriel Wikström
Nationell samordnare Agenda 2030
m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se 
+46 8 405 57 96 

Emma Sterky
Kanslichef
emma.sterky@regeringskansliet.se 
+46 8 405 58 74 

Hanna Zetterberg
Kommunikationsansvarig samt projektledare Hållbar konsumtion och produktion
hanna.zetterberg@regeringskansliet.se 
+46 8 405 45 04

Leila El-Sherif Wollheim
Projektledare Forum hållbar ekonomi
leila.el-sherif.wollheim@regeringskansliet.se 
+46 8 405 82 52

Matilda Ardenfors
Utredningssekreterare och projektledare Regional samordning
matilda.ardenfors@regeringskansliet.se 
+46 8 405 44 73

David Collste
Utredningssekreterare
david.collste@regeringskansliet.se 
+46 8 405 39 63

Matilda Jonung
Utredningssekreterare
matilda.jonung@regeringskansliet.se 
+46 8 405 17 15

Emma Wallin
Utredningssekreterare
emma.wallin@regeringskansliet.se 
+46 8 405 12 98

Matilda Legeby
Projektledare Nu börjar vi med barnen!
matilda.legeby@regionvarmland.se 
+46 70 942 15 55