Om webbplatsen

Syfte:

Den här webbplatsen syftar till att förklara uppdraget till Gabriel Wikström som Nationell samordnare för Agenda 2030. Du ska enkelt kunna hitta kontaktuppgifter till kansliet för den Nationella samordnaren för Agenda 2030 och få en bilda av vår verksamhet. 

Ambitionen är också att kunna lyfta urval av viktiga händelser, seminarier, rapporter och aktiviteter från andra aktörer samt att länka vidare till några av de aktörer som jobbar med Agenda 2030.

Innehåll:

Om uppdraget
Här finns det formella regeringsuppdraget men här finns också Gabriel Wikströms egna ord och beskrivning av vad han vill göra i sin roll som samordnare.

Agenda 2030
Här beskriver vi vad FN:s hållbarhetsmål är och syftar till. Här finns också en beskrivning av Agenda 2030 på lättläst från Myndigheten för delaktighet som vi fått tillstånd att publicera även hos oss. https://www.mfd.se/lattlast/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 

På gång
Vi kan inte täcka all verksamhet inom ramen för Agenda 2030 i Sverige, men här lyfter vi ett urval av aktiviteter som vi själva ansvarar för men även från andra aktörer.

Kunskap
Under fliken kunskap har vi försökt att samla rapporter och underlag som inspirerar och sprider kunskap om hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030 i Sverige. Det är inget heltäckande arkiv utan ett urval.

Kontakt 
Här finns kontaktuppgifter till kansliet för den Nationella samordnaren för Agenda 2030.

Kakor på Webbplatsen

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.