B52

Proposition om Agenda 2030

Regeringens förslag för Agenda 2030 behandlas i Riksdagen den 16 december 2020

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 i en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. I propositionen föreslås ett riksdagsbundet mål för att genomföra Agenda 2030.

Här kan du läsa hela propositionen och även de motionerna som skrivits med anledning av den. Riksdagen.se