Kliamatagenda för Sverige

RAPPORT: Klimatagendan – Sverige ställer om

Analysrapport om hur Sverige når noll netto-utsläpp år 2045 och ökar global klimatnytta.

Sverige kan inte bara nå de inhemska klimatmålen, utan kan också bidra till stor global klimatnytta i världen genom att svensk industri går i bräschen. Men för att lyckas behöver vi ta fram en gemensam plan för hur ekonomin som helhet ställer om för att nå målet till 2045.

Det framgår av rapporten “Klimatagenda för Sverige”, som är den första analysrapporten från initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om. 

Rapporten beskriver flera områden där ny politik behövs – redan under tidigt 2020-tal.

Fem områden måste hanteras enligt rapporten:
1) Väsentligt mer offentligt stöd för innovation
2) Nya mekanismer och beslutsprocesser för elsystemet
3) Stöd, infrastruktur och regelverk för vätgas
4) Uppdaterade tillstånds- och myndighetsprocesser
5) Infrastrukturplanering för klimatmålen

Förutsatt att dessa frågor adresseras skyndsamt är rapportförfattarna optimistiska. De menar att omställningen är fullt möjlig utan stora kostnader, och dessutom med stora möjligheter på vägen.

Enligt rapporten har Sverige en möjlighet att mer än fördubbla dagens klimatnytta till 2040 genom att industrin förser resten av världen med varor med allt lägre klimatavtryck. Se figur nedan.

Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics, ClimateView med fler.