SCB Agenda-2030 kurs

Snabbkurs i Agenda 2030

Vässa dina kunskaper eller tipsa kollegorna om Agenda 2030-utbildningar online.

Hur mycket vet folk i allmänhet om Agenda 2030 och hur Sverige arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling? Hur ser det ut på din arbetsplats?

Ett sätt att höja kunskapsnivån är att gå en webbaserad utbildning i Agenda 2030 online. 
Nedan ett axplock av utbildningar som erbjuds gratis och digitalt

Introduktion till Agenda 2030 (SCB)
Statistikmyndigheten SCB – 2030
SCB:s utbildning ger dig insikt om hur de olika målen hänger ihop, särskilda utmaningar för Sveriges del och om arbetet med uppföljning och utvärdering av målen.

Utbildningen består av fyra delar och tar ca 20-30 minuter att genomföra.
Introduktion till Agenda 2030 riktar sig främst till statligt anställda – men kan användas av alla som vill lära sig hur de kan bidra till att nå målen i agendan.

Agenda 2030 i kommuner landsting och regioner (Glokala Sverige)
Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner landsting och regioner – Glokala Sverige (fn.se)
Glokala Sveriges utbildning riktar sig till kommuner och regioner.
För att delta behöver du registrera dig som deltagare. Du behöver inte gå igenom alla mål på en gång och du behöver inte göra dem i nummerordning. Varje del tar cirka 5-10 minuter och avslutas med ett quiz. Utbildningen börjar med en introduktion där du kan titta på en kort film om de globala målen.

Testa dina kunskaper om globala målen (Målkompassen)
Börja spela här!
Målkompassen är spelet som testar dina kunskaper om läget i världen samtidigt som du lär dig mer om hur det går för Globala målen. Genom spelets gång klarar du av nya utmaningar, ökar din kunskap och får tips på hur du kan vara med och bidra till en hållbar framtid.
Hur väl stämmer din målkompass? 

Utöver att klara alla mål så finns ett antal utmaningar som du kan utmana dig själv i. Längs spelets gång samlar du också på dig tips om hur du kan bidra till en mer hållbar värld.

Gapminder UN Goals Quiz
https://upgrader.gapminder.org/t/sdg-world-un-goals/
Stiftelsen Gapminder har under flera år kartlagt folks (o)kunskap om global utveckling. I detta test har de sammanställt de 18 vanligaste missuppfattningarna. Läs och lär om vad folk tror är sant och vilka konsekvenser det kan få för utvecklingen framåt.

Transforming Development: The Science and Practice of Resilience Thinking (SDG Academy)
Transforming Development: The Science and Practice of Resilience Thinking – SDG Academy
SDG Academy erbjuder en mängd kurser om hållbar utveckling med fokus på samverkan mellan människor, samhällen, företag och regeringar för att rädda vår planet. Varje delkurs utgår från olika teman som t ex hållbara städer, mänskliga rättigheter eller klimatåtgärder  och är gratis, digitala och interaktiva. SDG Academy är ett initiativ från FN:s Sustainable Development Solutions Network.

Strengthening Stakeholder Engagement for the Implementation and Review of the 2030 Agenda (UNITAR)
Strengthening Stakeholder Engagement for the Implementation and Review of the 2030 Agenda | UNITAR
Webbaserad kurs som arrangeras av UNITAR och FN:s Division for Sustainable Development Goals (DSDG). Kursen riktar sig särskilt till statligt anställda med fokus på att öka kunskapen om och skapa förutsättningar för deltagande av centrala intressentgrupper i genomförandet av Agenda 2030-målen.

Kursen består av tre onlinemoduler som kompletteras med webbseminarier där regeringsföreträdare från de tidigare VNR-länder och representanter från FN:s sekretariat deltar.

Utbildning om Agenda 2030 (Vision)
Agenda 2030 | Vision
Fackförbundet Vision erbjuder en utbildning till förtroendevalda. Utbildningen tar ca 30 minuter att genomföra.

Tipsa oss gärna om fler kostnadsfria utbildningar online på tema Agenda 2030 genom att mejla till:
m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se