small-group-network-hrschzgxkta-unsplash

Folkbildning och studiecirklar att ta del av

STUDIECIRKLAR – lär och utvecklas tillsammans med andra!

>> Studiefrämjandets studieplaner inom samhälle och hållbar utveckling rör allt från övergripande kunskap om klimatfrågan till konkreta redskap för att arbeta med Agenda 2030. Här finns också handfast stöd för dig som T.ex. vill ordna hållbara arrangemang och möten eller arbeta med “Älskade barn”, ett studiematerial för nya svenskar om hur det är att vara förälder i Sverige. Materialet finns samlat här
Studiefrämjandets har också studieplaner inom mat, hem och trädgård. Här kan du lära dig om hållbar mat, skogsträdgården, invasiva arter eller hur du skördar regnvatten.

>> Sensus studieförbund har Agenda 2030 som utgångspunkt när du letar efter studiecirklar som kan passa dig. Följ ett eller flera mål och bli tipsad om relevanta studiecirklar att sätta igång med. Agenda 2030 | Sensus
Sensus studieförbund har också med hjälp av Medis 5, inom ramen för arvsfondsprojektet Baby, It’s Cold outside, ägnat sig åt att studera de globala målen i Agenda 2030 i syfte att skapa lärmaterial till bland annat särskolor. Adam Femling, medarbetare på Medis 5, har beskrivit FN:s tankar kring hållbarhet på ett lättläst sätt. Resultatet fick namnet Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030. Det finns också en engelsk version Adam Damn Easy to Read Agenda 2030.

>> Klimatagendan – Sverige ställer om – studiecirklar
Global utmaning har ett folkbildningspaket om klimatomställningen. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling – och acceptansen – för den stora omställning som kommer att krävas framöver.
Studiematerialet består av två fristående delar som med fördel kan kombineras. Dessutom erbjuds tillfälle för de som vill vara med och leda utbildningar med materialet som grund. Materialet är framtaget, och sprids, i samverkan med flera fack- och studieförbund.