ferenc-horvath-4gkhjkg7ty4-unsplash

Utbildningar i hållbarhet tillgängliga för alla

Många är de aktörer som erbjuder webbaserade utbildningar om hållbarhet som du kan ta del av när det passar dig. Här har vi sammanställt några av de större satsningar på utbildningar som gjorts lättillgängliga och är gratis för den som vill och har möjlighet. Via länkarna nedan kan du också själv leta vidare bland utbildningar om det är något specifikt du är på jakt efter. Här finns såväl breda ingångar till Agenda 2030 eller hållbarhet som mer specifika utmaningar för dig som T.ex. behöver vidareutvecklas i ditt yrkesliv. Vi har särskilt lyft fram de aktörer som också har utbildningar på svenska men observera att många kurser är på engelska.

Agenda 2030-samordnaren har inte gjort någon värdering av utbildningarnas användbarhet. Listan är heller inte komplett men vi hoppas kunna inspirera till vidare studier och kommer att kunna fylla på med utbildningar och aktörer efter hand.

Tipsa oss gärna om bra och gratis utbildningar i hållbarhet! kn.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se

Öppet för klimatet – utbildningsstöd för klimatomställningen
Nio svenska lärosäten har på uppdrag av regeringen tagit fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhället i klimatomställningen, Öppet för klimatet. Det finns ett brett utbud av utbildningar inom till exempel cirkulär ekonomi, transportutsläpp och ledning i klimatomställningen. Alla kurser är kostnadsfria och utan krav på förkunskaper. Utbildningarna ges både på svenska och engelska.
Kurssida: Courses | Learning for Professionals (learning4professionals.se)

Klimatledarskap och omställning i praktiken
Är du intresserad av att ta en ledande roll i klimatomställningen? I kursen ”Climate Change Leadership and Transitions in Practice” får du kunskap om klimatförändringarnas komplexitet och verktyg för att leda klimatomställningen i din organisation eller annat sammanhang. Utbildningen ges på engelska.
Kurssida: Climate Change Leadership and Transitions in Practice – CEMUS (uu.se)

En hållbar framtid – systemperspektiv, Agenda 2030 och samverkan över gränser
Hur kan man ta sig an hållbarhet utifrån ett holistiskt perspektiv? I kursen ”Working for a sustainable future: concepts and approaches” får du träna på att se hållbarhet utifrån ett systemperspektiv, ökad förståelse för Agenda 2030 och förmåga att diskutera hållbarhet med aktörer från olika sektorer och discipliner. Utbildningen ges på engelska.
Kurssida: Working for a sustainable future: concepts and approaches | Coursera

SDG Academy samlar MOOCs på alla nivåer
Här hittar du ett 40-tal gratis tillgängliga Massive Open Online Courses (MOOC) med föreläsare och innehåll från bl.a. FN, Världsbanken och universitet som New York University, Harvard University, University of Oxford och Stockholm Resilience Centre. Utbildningarna ges på engelska.
>> Högre utbildning – Hur kan svenska lärosäten vara med i arbetet med en hållbar utveckling? SDG Academy har samlat filmer som tar upp just detta och vilka kompetenser studenter behöver samt hur de kan tillgodoses. Higher Education – SDG Academy Library (kaltura.com)
>> Helhetsgrepp om hållbarhet – Vad är egentligen hållbar utveckling? I kursen ”The Age of Sustainable Development” besvaras denna fråga och man får kunskap om hur människa, miljö och ekonomi hör ihop. The Age of Sustainable Development – SDG Academy
>> De globala målen – I kursen ”Transforming the World: Achieving the SDGs” går man igenom vad de globala målen är, varför de är viktiga och hur vi kan nå dem. Free Course on the Sustainable Development Goals – SDG Academy

Inner Development Goals – Vilka färdigheter och förmågor är viktiga för att genomföra Agenda 2030?
Inner Development Goals (IDGs) är ett ramverk med viktiga färdigheter som behövs för att nå de globala målen och är fritt att använda sig av. Inner Development Goals

Introduktion till Agenda 2030
Den här utbildningen ger dig insikt om hur du kan bidra till att nå målen i Agenda 2030, en universell agenda för att driva förändring till ett hållbart samhälle. Den riktar sig främst till dig som är statligt anställd men andra kan naturligtvis också använda den. Utbildningen består av fyra delar och tar ca 20-30 minuter att genomföra. Utbildningen ges på svenska. Kurssida: Statistikmyndigheten SCB – 2030