Illustration från www.sdgsynergies.org

Utvärdering av SDG Synergies grund för dialog kring relevanta verktyg för omställning

Tillsammans med Stockholm Environment Institute och sex kommuner har Agenda 2030samordnaren provat ett verktyg för omställning.

Agenda 2030samordnaren har i sex kommuner kunnat prova metoden SDG Synergies som verktyg för att arbeta konkret med Agenda 2030. Nu kan du läsa rapporten som beskriver genomförandet av piloten, kommunernas omdöme om metoden samt Agenda 2030samordnarens slutsatser.

Utvärderingsrapporten är huvudsakligen tänkt att användas som ett underlag för Samordnarens fortsatta dialog med andra aktörer om metoder, arbetssätt osv. och metodutveckling. Det handlar både om diskussioner om förutsättningar för och intresse av att arbeta vidare med just SDG Synergies som ett stöd till kommuners/regioners hållbarhetsarbete, och om bredare diskussioner om hur vi bättre systematiskt prövar ytterligare intressanta metoder och verktyg samt utvärderar dem. Därutöver hoppas vi att denna utvärdering kan vara ett stöd för kommuner och regioner som funderar på om SDG
Synergies kan vara en relevant metod att använda.

Övriga medverkande kommuners utvärderingar kan du hitta här.

Agenda 2030samordnaren har sammanställt fler gratis verktyg och modeller för omställning som kan vara relevanta för dig och din verksamhet under rubriken Verktyg för omställning. Du får gärna tipsa oss om du använt dig av en metod eller ett verktyg som finns gratis tillgängligt och som du inte hittar där. Hör av dig till oss på m.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se