ansvaret-podden-2030_bara-bild

Vad kan vi göra utöver vår kärnverksamhet?

Gabriel Wikström om delat samhällsansvar i Ansvaret Podden:

– Företag liksom andra organisationer måste se att de är en del av ett samhälle. De måste fråga sig: i vilket samhälle vill vi verka? Vill vi verka i ett samhälle där barnen inte har några fritidsaktiviteter? Där arbetslösheten är hög? Där de anställda eller företagets kunder är bostadslösa? Och om man inte vill leva i ett sådan samhälle utan leva i ett samhälle där människor har det bra måste man ställa sig frågan vad vi utöver vår kärnverksamhet kan göra mer? Hur vår organisation, våra resurser och vår kompetens kan göra mer för att bidra till att människor får det bättre.

– Det är en chimär att tro att man har ett val. Antingen kan man bygga skolor eller så kan man bygga fängelser: vi kommer att stå med en kostnad – ska vi bygga för utbildning och framtid för våra barn eller ska vi ta kostnaden framöver. 

– De resurser vi inte lägger på samhällsbygget kommer vi att behöva lägga på larm och höga staket, säger Gabriel Wikström.

Lyssna på Ansvaret Podden här.