Data för hållbar utveckling

Statistik och data är viktiga för att utveckla vår kunskap och underlag för beslut liksom för att följa utvecklingen. I enlighet med regeringens uppdrag har vi tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) arbetat för att ta fram ett verktyg där data och statistik på ett enkelt sätt görs tillgängligt så att det går att följa Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Detta arbete sjösattes i mars 2021 genom temasidan scb.se/agenda2030. Samarbetet med SCB fortsätter nu i syfte att vidareutveckla temasidan. Vi undersöker också möjligheterna att i samarbete med andra aktörer tillgängliggöra statistik och data för den lokala och regionala nivån.