Hållbar ekonomisk utveckling

Vad är hållbar ekonomisk utveckling och vad innebär det i praktiken?
Dessa frågor är utgångspunkten för Forum hållbar ekonomi som Natsam2030 initierat i syfte att fördjupa samtalet om den ekonomiska dimensionens betydelse i genomförandet av Agenda 2030.

Genom att samla centrala aktörer med en uttalad gemensam vilja att bidra till omställningen hoppas och tror vi att detta initiativ kan leda till konkreta lösningar och samtidigt inspirera andra. Tillsammans med 17 olika samhällsaktörer, från såväl offentlig som privat och ideell sektor samt forskarvärlden, samlas vi för att försöka förstå hur vi kan och måste förändra vårt ekonomiska system och regelverk för att stötta omställningen. Resultatet är en lista med över 100 förslag på åtgärder på kort och medellång sikt för att accelerera transformationen till ett hållbart samhälle. En gemensam utgångspunkt för dessa åtgärder är att de tar avstamp i den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling. 

Ambitionen är att ta fram en svensk färdplan för hållbar ekonomisk utveckling i syfte att öka omställningstakten genom ekonomiska incitament, regleringar och styrmedel som skapar, främjar och stödjer transformationen mot det hållbara samhället i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och Parisavtalet.
Initiativet att ta fram en färdplan för hållbar ekonomi presenterades av Nationell samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström, under klimattoppmötet COP26 i Glasgow.
>> Se livesändningen i efterhand

De 17 samhällsaktörer och experter som ingår i Forum hållbar ekonomi:Som underlag för diskussioner har publikationen: Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling? tagits fram.
Läs också Natsam2030 debattartikel som Natsam2030