Göran Finnveden, John Hassler och Per Espen Stoknes pratar hållbar ekonomi

Forskarseminarium om hållbar ekonomi

Tre strategier för hållbar ekonomisk utveckling enligt Agenda 2030.

Hösten 2021 bjöd Nationell samordnare Agenda 2030 in till forskarseminarium på tema: Strategier för en hållbar ekonomi i enlighet med Agenda 2030.

Utgångspunkten för seminariet var en diskussion om hur vi definierar hållbar ekonomisk utveckling som förts i vårt initiativ Forum hållbar ekonomi under våren. I det arbetet fick professor Göran Finnveden vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH i uppdrag att göra en sammanställning av tillämpliga strategier för hållbar ekonomisk utveckling. Resultatet är publikationen: Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling?

Målet med forskarseminariet var att utforska definitioner av hållbar ekonomisk utveckling i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål och låta olika perspektiv kring möjliga strategier komma i ljuset. Ambitionen är att ta fram underlag som kan vägleda aktörer som arbetar med Agenda 2030 utifrån den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling.

Seminariet hölls i Stockholm Resilience Centre lokaler på Stockholms universitet och moderator var Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre och programansvarig Executive program in Resilience Thinking.

Seminariet inleddes med en presentation av tre särskilt inbjudna talare (se talare nedan) som följdes av ett bredare samtal med inbjudna forskare.
Intresset för att medverka på seminariet var stort, men då syftet med seminariet var att föra ett samtal om tillämpliga strategier för hållbar ekonomisk utveckling valde samordnaren att bjuda in ett mindre antal forskare.

Natsam2030 har skrivit en seminarierapport som summerar insikter och slutsatser från talarpresentationer och gruppdiskussioner under forskarseminariet.
Nedan publiceras talarnas powerpointpresentationer och på vår Youtube-kanal kan en ihopklippt film med talarpresentationerna ses.

Göran Finnveden, professor miljöstrategisk analys, KTH. Medlem i Nationell samordnare för Agenda 2030:s Forum ekonomiska dimensionen Agenda 2030.
>> Om hållbar ekonomisk utveckling

John Hassler, professor nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet samt ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
>> Klimat, hållbarhet och tillväxt

Per Espen Stoknes, psykolog med doktorsexamen i nationalekonomi samt ordförande för Center för Grön tillväxt, Handelshögskolan i Oslo. Aktuell med boken “Tomorrow’s economy – a guide to creating healthy green growth” (2021).
>> From grey growth to global healthy growth

Program 27 september 2021
Hållbar ekonomisk utveckling enligt Agenda 2030

 • Välkomna. Moderator Lisen Schultz & Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030  
 • Göran Finnveden presentation
  Kommenterar: Elina Scheja, SIDA:s chefekonomsteam och Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
 • John Hassler presentation
  Kommenterar: Eva Alfredsson, forskare miljöstrategiska studier, KTH och Kajsa Borgnäs, chef tyska fackliga utredningsinstitutet Stiftung Arbeit und Umwelt der IG BCE
 • Per Espen Stoknes
  Kommenterar: Per Molander, ordförande Jämlikhetskommissionen 2018-20, tidigare rådgivare OECD, Världsbanken och IMF och Thomas Sterner, professor miljöekonom Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
 • Gemensam diskussion med seminariedeltagare
 • Avslutning