Hållbar konsumtion och produktion

Att uppnå hållbar konsumtion och produktion, mål 12 i agendan, är en av de stora utmaningarna för Sverige. I mål 12 synliggörs de tre dimensionernas inbördes beroende av varandra. Här blir också tydligt hur det mesta kan relateras till mål 12; vatten, energi, råvaror, transporter, jämlikhet, demokrati, arbetsliv, kemikalier, hälsa och din lokala handlares nära sammankoppling med det globala. Vi vill genom ett arbete med mål 12 försöka konkretisera arbetet med agendan och bidra brett till konkret handling, delaktighet och folkbildning.