Hållbar konsumtion och produktion

Att uppnå hållbar konsumtion och produktion, mål 12 i agendan, är en av de stora utmaningarna för Sverige. I mål 12 synliggörs de tre dimensionernas inbördes beroende av varandra. Här blir också tydligt hur det mesta kan relateras till mål 12; vatten, energi, råvaror, transporter, jämlikhet, demokrati, arbetsliv, kemikalier, hälsa och din lokala handlares nära sammankoppling med det globala.

Nollvision avfall – omtag hållbar konsumtion och produktion – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

Nollvision avfall finns med i Färdplan för omställning till hållbar ekonomisk utveckling som ett av 14 konkreta rekommendationer. Läs mer här. I färdplan del 2 står särskilt om rekommendationerna.

Poddserie i tio delar om hållbar konsumtion och produktion – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

“Vi behöver också prata om att konsumtionen behöver minska” Gabriel Wikström i DN 31/5-22 – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

Kontaktperson:
Emma Sterky, kanslichef
Tel: 08-405 58 74
E-post: emma.sterky@regeringskansliet.se