markus-spiske-i-0os5irp0q-unsplash

Nollvision avfall – omtag hållbar konsumtion och produktion

Samordnaren har inlett ett arbete för att utforska metoden nollvision för att på ett mer transformativt sätt ställa om Sveriges konsumtion och produktion för att inte generera avfall utöver det som människa och natur tål. Som ett första steg håller Samordnaren på att ta fram ett internt underlag som bygger vidare på erfarenheterna från arbetet med nollvisionen inom trafiken där Sverige haft ett framgångsrikt arbete. Samordnarens tanke är att pröva en styrning och organisering av arbetet med nollvision avfall som bygger på detta. I arbetsprocessen har förankring och diskussion kring idén att använda nollvision som metod också påbörjats med olika samhällsaktörer. När det interna arbetet är klart är ambitionen att fortsätta pröva idén tillsammans med andra med den långsiktiga planen att identifiera aktörer som är villiga att börja arbeta med nollvisionen i praktiken. Samordnarens bedömning är att arbetet också kommer att kräva en översyn av definitionen av avfall och av vissa regler.

Arbetet med nollvision avfall kan illustrera Samordnarens interna arbetssätt och vikten av att inte bara arbeta processinriktat, utan att också leva i enlighet med utredningens ambition att pröva sig fram. Vägen för Samordnaren att utforska nollvision avfall som initiativ kom utifrån en nyfikenhet på varför nollvisionen inom trafikområdet fungerat så bra, medan samma försök inom suicid fungerat sämre. Nyfikenheten ledde till en rad samtal med berörda aktörer om detta. När Samordnaren därefter beslutat om att lyfta frågan om hållbar konsumtion och produktion var den ursprungliga intentionen att, med intervjuer och dialog med samhällsaktörer inom området, förstå frågan och var såväl front som skiljelinjer går mellan olika aktörer. Ur dessa två till synes skilda processer träder en bild fram av en möjlig nationell beredskap att inom området ta ett transformativt kliv framåt genom en nollvision för avfall som metod.

Under hösten 2022 intensifieras dialogen med samhällsaktörer för att undersöka möjligheten att i metoden nollvision hitta en väg framåt för att nå en hållbar produktion och konsumtion.