bild-medverkande-podd-hallbar-konsumtion-o-produktion

Poddserie i tio delar om hållbar konsumtion och produktion

I 10 fullmatade avsnitt testar vi idén om en nollvision för avfall som möjlig metod för att nå hållbar konsumtion och produktion. Att inte lämna efter oss något avfall kan uppfattas som ett utopiskt mål, men utmanar oss att tänka till redan innan. Hur ska varan produceras? Uppfyller produkten ett viktigt behov? Att inte lämna efter sig avfall som är skadligt för hälsa och natur förutsätter att vi också i grunden förändrar vår konsumtion och produktion.

I poddserien möter vi forskare, företag och pionjärer inom olika branscher som utmanar dagens system och försöker bena ut om detta är en bra strategi, hur vi definierar avfall och hur olika typer av mätverktyg skulle kunna hjälpa oss når detta mål. Och om denna strategi är den rätta, hur kan de då appliceras och vad skulle de innebära för företag och organisationer? Modererar gör Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings.

Avsnitt 1: VAD ÄR EN NOLLVISION OCH HUR SKULLE DET KUNNA HJÄLPA OSS SKAPA HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION?
I vårt första avsnitt ska vi får höra från initiativtagarna själva om bakgrunden och syftet till detta initiativ. Och vad vi kan lära av exempelvis Nollvision inom trafiken.

Medverkande: Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, Matts-Åke Belin, Global Lead, Decade of Action for Road Safety, WHO, Hanna Zetterberg, projektledare Hållbar konsumtion och produktion, Nationell samordnare Agenda 2030.

Avsnitt 2: NOLLVISION, CIRKULÄRT, HÅLLBART – VAD ÄR VAD OCH VAD ÄR DET VI BEHÖVER?
När allt är en resurs och de linjära modellerna inte längre är lönsamma eller finns, kan vi då nå ett samhälle som inte lämnar efter sig avfall?

Medverkande: Peter Stigsson, RISE Research Institutes of Sweden, samt expert i Delegationen för cirkulär ekonomi och Hervé Corvellec, professor företagsekonomi Lunds universitet specialiserad inom avfallshantering.

Avsnitt 3: OM VI TESTAR IDÉN NOLLVISION AVFALL PÅ EXEMPLET TEXTIL HUR SKULLE DET SE UT?
Vi följer textilens väg från design och produktion, via konsumtion, återbruk och i sista hand återvinning. På plats för samtal finns Yvonne Augustsson, handläggare Resurseffektivitetsenheten Naturvårdsverket.

Avsnitt 4: NOLLVISION AVFALL – KONSUMTION, ÅTERBRUK, SECOND HAND OCH CIRKULÄRT
Hur designar vi kläder och möbler utifrån material och stil/användning så att de håller länge och kan återanvändas? Hur ser second hand-marknaden ut? Vilka är utmaningarna? Ligger ansvaret hos konsumenten eller producenten, eller politikerna?

Medverkande: Helena Bruzaeus Graffner, Marketing, Community and Sustainability Manager IKEA Malmö och Rustan Nilsson, Miljöpedagog, Sysav sydskånes avfallsbolag.

Avsnitt 5: SAMHÄLLSSTRUKTURERNA OCH INDIVIDERNA I DEN – MÖJLIGT OCH NÖDVÄNDIGT?
Hur kan samhällsstrukturerna främja hållbara affärsmodeller och ändra beteende? Hur får vi konsumenten att agera annorlunda? Kan nya affärsmodeller vara lösningen?

Medverkar gör forskarna Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik och forskar kring klimatargumentation vid Södertörns högskola och Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning, Internationella miljöinstitutet Lunds universitet samt Mistra Sustainable Consumption.

Avsnitt 6: HÅLLBAR PRODUKTION – HUR DÅ?
Hur ser en färdplan ut för hållbar ekonomisk utveckling för att nå just hållbar produktionen  för näringslivet?

Medverkande: Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Nationell samordnare Agenda 2030.

Avsnitt 7: HÅLLBAR PRODUKTION – VILKA VERKTYG HJÄLPER OSS ATT NÅ MÅLET?
Om Science based targets och andra viktiga hjälp- och mätinstrument att hålla koll på för en mer effektiv hållbar produktion.

Johan Holmqvist, IVL förklarar hur företagen ställer om genom Science Based Targets.

Avsnitt 8: HÅLLBAR PRODUKTION I PRAKTIKEN – HUR GÖR H&M?
Medverkande: Henrik Sundberg, klimatstrateg H&M.

Avsnitt 9: HÅLLBAR PRODUKTION I PRAKTIKEN – HUR GÖR AXFOOD?
Medverkande: Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood och ordförande delegationen Cirkulär ekonomi.

Avsnitt 10: OM AVFALL INTE ÄR AVFALL UTAN EN TILLGÅNG – VAD HÄNDER DÅ?
Vi träffar i det sista avsnittet i serien om nollvision avfall Martha Bolmark från Gaia arkitektur och Luc Pages från Stockholm Stad som berättar om MASSA-projektet där Gaia tillsammans med Stockholm Stad, KTH och Studio Erixon Aalto studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, från rest till resurs.