Fotot Luke-chesser-unsplash

“Vi behöver också prata om att konsumtionen behöver minska” Gabriel Wikström i DN 31/5-22

“Kanske är det inte något fel med det som står i regeringens strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi – det är vad som inte sägs som är det riktigt stora problemet. Det faktum att varor och material cirkulerar och inte slängs är bara en början. För att på allvar initiera en samhällstransformation till ett hållbart samhälle behöver vi inte bara återbruka och cirkulera, vi behöver också minska konsumtionen och då räcker inte cirkulär ekonomi som verktyg hela vägen fram.”

Läs hela inlägget här: ”Vi behöver också minska konsumtionen” – DN.SE