Inte tillräckligt att arbeta inom ordinarie processer – hur stärka arbetet för barn och unga på nya sätt

Regeringen har i sin proposition om agendans genomförande slagit fast att arbetet med agendan och de globala målen för hållbar utveckling ska integreras i ordinarie strukturer för styrning och organisering. Att agendan ska integreras i ordinarie strukturer upprepas även av kommuner och regioner. Det riskerar skicka felaktiga signaler om att transformationen inte kräver större reformer och systemförändringar. Det är inte givet att dagens ordinarie processer och strukturer är de rätta för att lösa våra samhällsutmaningar. Problem kan behöva angripas på ett annat sätt än hittills för att hitta lösningar som ger resultat. Det kan vara alltifrån att hitta nya sätt att diskutera dem på till att utveckla eller ändra vår styrning och organisering. Regering och riksdag måste prioritera om och ändra sin styrning och organisering efter Agenda 2030 och inte tvärtom (se T.ex. debattartikel i Dagens samhälle)