Utbildning av myndighetschefer

I en rad rapporter och samtal lyfts behovet av att personer i ledande ställning, med mandat att driva ett omställningsarbete, har generell hållbarhetskunskap och förmåga att omvandla denna teoretiska kunskap i handling. Stockholm Resilience Center (SRC) vid Stockholms universitet har tagit fram ett utbildningskoncept för svenska företagsledare i hållbarhet och resiliens som bland annat bidragit till såväl stärkt kunskap som nätverk. Motsvarande utbildning finns nu också för ledare inom fackförbunden. Samordnaren har tillsammans med GD-forum diskuterat möjligheterna att ge motsvarande utbildning till de högsta cheferna i statlig sektor. Syftet med utbildningen skulle vara att genom ökad kunskap och stärkta relationer mellan deltagarna ge ytterligare verktyg för ett modigt ledarskap samt öka takten i genomförandet av Agenda 2030. GD-forum har nu beslutat att organisera seminarier för att rusta generaldirektörer, landshövdingar och styrelser inom statlig förvaltning på motsvarande sätt.