bild-framsida

En metodingång och pilotstudie av SDG Synergies

Det finns en stor efterfrågan från kommuner och regioner på hur transformationen ska gå till och vilka metoder och arbetssätt som är lämpliga att använda. Samordnaren har i detta syfte tagit två initiativ, en enklare sammanställning av metoder som kan vara relevanta att använda i hållbarhetsarbetet, samt en pilotstudie kring en metod som just är inriktad på att identifiera och hantera målsynergier och målkonflikter. Därutöver uppmuntrar Samordnaren mer generellt i dialog med andra aktörer som erbjuder verktyg och metoder av olika slag att dessa bör utvärdera dem med fokus på att öka användarnyttan. Detta då framför allt kommuner som har begränsade resurser inte vill använda metoder och verktyg som de inte med säkerhet vet bidrar till att föra arbetet framåt. Samordnarens bedömning är att många fler skulle behöva utvärdera sina verktyg eller systematiskt sammanställa erfarenheterna av att använda dem till gagn för andra.

I samarbete med forskare vid SEI och Linköpings universitet har Samordnaren genomfört en pilotstudie i sex kommuner av SDG Synergies, en metod med tillhörande verktyg för att kartlägga och analysera målsynergier och målkonflikter. Metoden har testats och förfinats i en rad fallstudier internationellt och har nu testats för första gången i svenska kommuner. Läs Agenda 2030samordnarens utvärdering och rapport om arbetet med SDG Synergies.

De medverkande kommunerna har varit: Alvesta kommun, Falköpings kommun, Flens kommun, Luleå kommun, Vellinge kommun och Örebro kommun.

Alvesta kommuns rapport om arbetet med SDG Synergies

Falköpings kommuns rapport om arbetet med SDG Synergies

Luleå kommuns rapport om arbetet med SDG Synergies

Att analysera synergier och målkonflikter i arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen Ett underlag som presenterades på Kvalitetsmässan 2 – 4 maj 2022.

Här har Natsam2030 samlat ytterligare olika gratis tillgängliga verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle. Hör gärna av dig om du känner till ytterligare metoder och verktyg! kn.agenda2030samordnaren@regeringskansliet.se