providence-doucet-me5mbzx5sko-unsplash

Verktyg för omställning

Här har vi samlat handfast stöd för hur du och din organisation kan komma vidare i arbetet med omställningen till det hållbara samhället i form av dels verktyg, metoder och arbetssätt, dels ingångar till vidareutbildning i form av utbildningar och kunskapsinhämtning. Sammanställningen är inte fullständig utan ska ses som inspiration och vägledning i ert arbete.