frukostmote_aina-rundgren_1

– Vi saknar en svensk samlad position kring omställningen!

Färdplansaktörernas tydliga budskap till politiken

Färdplan för omställning till en hållbar ekonomisk utveckling presenterades på ett frukostmöte den 31 maj 2023 och på plats på scenen fanns ett flertal av de aktörer som medverkat i arbetet med att ta fram färdplanen och dess 14 rekommendationer samt representanter för politiken. Läs hela programmet för frukostmötet här.

Några citat från en fullspäckad dryg timmes panelsamtal nedan:

– En färdplan är bra för den breda fronten, kraften att vi drar åt samma håll, inledde Johanna Sandahl, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

– Om det är något i Sverige borde vara världsmästare på så är det omställning, det har vi gjort på ett väldigt framgångsrikt sätt i årtionden, sa Laura Hartman, chefsekonom på LO, i den första av fyra panelsamtal och fortsatte: “Vi har mött industrialiseringens krav och post-industrialiseringen, och lagt ned varven även om det gjorde jätteont, vi har fått nya kunskaper och tagit fram nya exportprodukter och det har gjort oss världsledande ekonomiskt och socialt.”

– På samma sätt kräver den gröna omställningen en social sammanslutning. Tyvärr har jämlikheten minskat under senaste åren, och vi har fortfarande en hög arbetslöshet. Vi behöver den här gemensamma, alle-man-till-pumparna-färdplanen och sammanhållningen, sa Laura Hartman, LO.

På frågan vad de själva ska göra för att få med “de sina” in i hållbarhetsarbetet svarade Anders Kärrberg, Volvo Cars:

– Vi har mål om cirkulär business år 2040 med internpris på CO2 och en nollvision för avfall. Sen ska vi också vara en ledare i social ansvarstagande och jobba i leverantörskedjan med dessa frågor, och fortsatte: Förr var det tillverkning och företaget som var i fokus, i dag förväntas annat. Ansvar för värdekedjan är en betydligt större utmaning. Nu förväntas vi som företag ta ansvar för leverantörskedjan. EU är föregångare genom redovisningsdirektiv och CSDDD, och det tvingar fram transparens, och inte bara för Volvo, Anders Kärrberg.

– Jag har längtat efter det här! förklarade Jytte Guteland (S) och syftade på framtagandet av en färdplan för hållbar ekonomi på svensk nivå: På EU-nivån har den breda färdplanen genom t ex Green Deal varit tydlig. Men i den offentliga debatten i Sverige ser vi inte dragningen om hållbar utveckling nu, sa Jytte Guteland.

Christofer Fjellner (M) oppositionsborgarråd Stockholm stad och tidigare EU-parlamentariker som idag är ansvarig för att ta fram en ny klimatpolitik för Moderaterna, pekade också på EU som föregångare.
– Mycket av vår politik kan inte se ut som tidigare, t ex när det gäller skattefrågan när EU nu gör om sitt regelverk och prisar in koldioxidutsläpp. En ambitiös skatteuppgörelse är viktig, däremot tycker jag inte att vi ska ändra det finanspolitiska ramverket i tider av turbulens och höga räntor.

Flera aktörer lyfte behovet av att få med sig såväl större aktörer som enskilda i befolkningen i omställningen:

– Ska vi få människor att vara med behöver omställningen en köksbordslegitimitet, sa Cecilia Rönn (L).

– Om man ska sammanfatta det hela har det handlat om att alla ska känna sig trygga i en omställning, Laura Hartman, LO.

– Janine Alm Ericson (MP): För att vara med i omställningen behöver man trygghet och framtidsutsikter för sina barn, utbildning och sysselsättning viktigt.

Färdplanen del 1 består av en uppmaning till beslutsfattare på alla nivåer i samhället – inom politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle – att agera för hållbar ekonomisk utveckling och här presenteras tre centrala utgångspunkter som grund för omställning.

I del två av färdplanen presenteras åtgärder som är möjliga att vidta här och nu och som påskyndar arbetet för hållbar utveckling. I paletten finns också förslag på mer strukturella åtgärder som en översyn av det finanspolitiska ramverket och vårt skattesystem så att de tydligt utgår från hållbarhet. Här finns också förslag om en uppdaterad aktiebolagslag samt att anta en nollvision för avfall som leder vårt samhälle mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Ytterligare förslag lyfter tydligt in den sociala dimensionen som grund för en hållbar ekonomi och här finns förslag om åtgärder för jämlikhet och för att säkra kompetens för omställningen.